ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Thessaloniki, Nomos Thessalonikis, Greece | General

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με 99 χρόνια ηγετικής παρουσίας στο χώρο της αυτοκίνησης επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Αναζητώντας ένθερμους υποψήφιους, με ζήλο και διάθεση για εξέλιξη, επιθυμεί να προσλάβει για το συνεργείο του στη Θεσσαλονίκη:


ΒΟΗΘΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Κύριες Αρμοδιότητες:


• Εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών διαγνώσεων και εργασιών σε επαγγελματικά οχήματα – μηχανήματα KOMATSU/VCE.


Απαραίτητα Προσόντα:


• Απόφοιτος ΤΕΙ/ ΙΕΚ/ ΤΕΣ ειδικότητας Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού Οχημάτων.
• Προϋπηρεσία 0-2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων – μηχανημάτων – μηχανών θαλάσσης.
• Πελατοκεντρική αντίληψη, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και εστίαση στο αποτέλεσμα.
• Καλή γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
• Καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
• Κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.
• Η παρακολούθηση σεμιναρίων ηλεκτρολογίας - μηχανολογίας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

 

Δεξιότητες:

• Επικοινωνιακές δεξιότητες και οργανωτικές ικανότητες, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων.
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και έμφαση στο αποτέλεσμα.
• Διάθεση για διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη γνώσεων.
O Όμιλος προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βασισμένο στα προσόντα του υποψηφίου.
• Ευκαιρίες βελτίωσης και εκπαίδευσης, μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.
• Προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

                                                                 Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Powered by SmartCV