ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MASSEY FERGUSON

Thessaloniki, Nomos Thessalonikis, Greece | Agricultural Machinery

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με 100 χρόνια ηγετικής παρουσίας στο χώρο της αυτοκίνησης επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Αναζητώντας ένθερμους υποψήφιους, με ζήλο και διάθεση για εξέλιξη, επιθυμεί να προσλάβει για το συνεργείο του στην Θεσσαλονίκη:

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MASSEY FERGUSON

 

Κύρια Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών διαγνώσεων και εργασιών σε γεωργικά οχήματα - μηχανήματα.


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού Οχημάτων.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων – μηχανημάτων.
 • Πελατοκεντρική αντίληψη, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και εστίαση στο αποτέλεσμα.
 • Καλή γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
 • Κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πιστοποιήσεις σεμιναρίων ηλεκτρολογίας - μηχανολογίας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

 

O Όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης.
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας.

 

 Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Powered by SmartCV