ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Thessaloniki, Nomos Thessalonikis, Greece | General Kinsen

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με 100 χρόνια ηγετικής παρουσίας στο χώρο της αυτοκίνησης επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Αναζητώντας ένθερμους υποψήφιους, με ζήλο και διάθεση για εξέλιξη, επιθυμεί να προσλάβει για το συνεργείο του στο Καλοχώρι:

 

ΒΟΗΘΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών διαγνώσεων και εργασιών σε επαγγελματικά οχήματα.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού Οχημάτων.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 0-2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων – μηχανημάτων.
 • Πελατοκεντρική αντίληψη, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και εστίαση στο αποτέλεσμα.
 • Καλή γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
 • Η κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Η παρακολούθηση σεμιναρίων ηλεκτρολογίας - μηχανολογίας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

 

Δεξιότητες:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και αογανωτικές ικανότητες, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και έμφαση στο αποτέλεσμα.
 • Διάθεση για διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη γνώσεων.

 

O Όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βασισμένο στα προσόντα του υποψηφίου.
 • Ευκαιρίες βελτίωσης και εκπαίδευσης, μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 • Προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

                          Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Powered by Worklife Recruit (ex SmartCV)