ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΣΙΝΔΟΣ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

Θεσσαλονίκη, Ν. Θεσσαλονίκης, Ελλάδα | ISC - Production
Η συγκεκριμένη θέση εργασίας δεν είναι πια διαθέσιμη.
Powered by SmartCV