Τεχνικός Βάρδιας (Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος)

Κιλκίς, Ν. Κιλκίς, Ελλάδα | Technical

Η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνικό Βάρδιας (Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο) στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις στους Κάτω Απόστολους Κιλκίς.

 

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Εκτελεί προγραμματισμένες εργασίες προληπτικής και περιοδικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου, ελέγχοντας πάντα τα χορηγούμενα ανταλλακτικά.
 • Ελέγχει τις μηχανές για να εντοπίσει τυχόν τεχνικά προβλήματα, προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
 • Συνεργάζεται με τους χειριστές μηχανών για την προετοιμασία των γραμμών παραγωγής σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα.

 

Απαραίτητα προσόντα & Δεξιότητες

 • Απόφοιτος Τεχνικής σχολής κατεύθυνσης Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας
 • Προϋπηρεσία >2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες σε πενθήμερη βάση 
 • Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών σχεδίων, κρίνεται απαραίτητη    
 • Καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ
 • Επιθυμητή η εμπειρία στη χρήση λογισμικού προληπτικής συντήρησης        
 • Βασικές γνώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, θα εκτιμηθούν
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης        
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός

 

Για την παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό, δυναμικό και ευέλικτο πακέτο αποδοχών
 • Δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Θεσσαλονίκη
 • Χιλιομετρική αποζημίωση & χορήγηση tool car 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Πρόσθετη δωρεάν ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυναμικό, σύγχρονο, ανθρώπινο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη
Powered by SmartCV