Χειριστής/ρια Μηχανών Παραγωγής & Εμφιάλωσης

Κιλκίς, Ν. Κιλκίς, Ελλάδα | Παραγωγή

Η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει Χειριστή/ρια Μηχανών Παραγωγής & Εμφιάλωσης στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις στους Κάτω Απόστολους Κιλκίς.

 

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Προετοιμάζει και χειρίζεται τις μηχανές σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας τους, με στόχο την καθημερινή εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής, χωρίς ελλείψεις και αστοχίες.
 • Συμπληρώνει και αρχειοθετεί τα έντυπα της παραγωγής, των διαδικασιών και των οδηγιών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία.
 • Τηρεί αυστηρά όλα τα κριτήρια της διαδικασίας παραγωγής και συσκευασίας, αλλά και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τα συστήματα ποιότητας του εργοστασίου.
 • Εκτελεί βασικές οργανοληπτικές μετρήσεις (π.χ. όψη, οσμή, γεύση).
 • Ενημερώνει και συνεργάζεται με την Τεχνική Διεύθυνση στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης, αλλά και της αποδοτικής λειτουργίας της μηχανής

 

Απαραίτητα προσόντα & Δεξιότητες

 • Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής
 • Προϋπηρεσία >2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού H/Y
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με κυλιόμενα ρεπό σε πενθήμερη βάση      
 • Βασικές γνώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, θα εκτιμηθούν
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός

 

Για την παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό, δυναμικό και ευέλικτο πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Θεσσαλονίκη
 • Χιλιομετρική αποζημίωση 
 • Πρόσθετη δωρεάν ιδιωτική ασφάλιση
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Δυναμικό, σύγχρονο, ανθρώπινο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη
Powered by SmartCV