Εργάτης/ρια Παραγωγής

Κιλκίς, Ν. Κιλκίς, Ελλάδα | Παραγωγή

Η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει Εργάτη/ρια Παραγωγής στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις στους Κάτω Απόστολους Κιλκίς.

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

 • Ασφαλής παλετοποίηση των τελικών προϊόντων βάσει του προγράμματος παραγωγής
 • Οπτικός έλεγχος για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων  
 • Προβλεπόμενη χρήση του εξοπλισμού της παραγωγής σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο
 • Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
 • Συμμετοχή στους καθαρισμούς των γραμμών παραγωγής 
 • Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τμήματος  

 

Απαραίτητα Προσόντα & Δεξιότητες  

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού H/Y
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε βιομηχανία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώσεις χειρισμού περονοφόρου θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με κυλιόμενα ρεπό σε πενθήμερη βάση   
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός

 

Για την παραπάνω θέση προσφέρονται: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου 
 • Δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Θεσσαλονίκη
 • Χιλιομετρική αποζημίωση υπό προϋποθέσεις  
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Δυναμικό, σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία
  Powered by SmartCV