Τεχνικός τμήματος συντήρησης

Κρυονέρι, Ανατολική Αττική, Ελλάδα | Technical

Η Γευσήνους, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες σε τομείς όπως επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, ιδιωτικά σχολεία - κολλέγια), νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λ.π., αναζητά για την Κεντρική Μονάδα Παραγωγής της στο Κρυονέρι Αττικής:

Τεχνικό (Τμήμα Συντήρησης)

Αρμοδιότητες:

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό, την αναφορά και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Επίσης, είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και της προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Επιθυμητά προσόντα:

·         Απόφοιτος τεχνικής σχολής/πτυχίο ηλεκτρολόγου/μηχανολόγου ΤΕ

·         Θα εκτιμηθεί εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον βιομηχανίας

·         Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών

·         Υπευθυνότητα, συνέπεια & ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

·         Συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

·         Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο πρόγραμμα βαρδιών

Η εταιρία προσφέρει:

·         Πλήρη απασχόληση

·         Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

·         Ευχάριστο & δυναμικό περιβάλλον εργασίας

·         Συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης

·         Παροχή γεύματος σε εστιατόριο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας

Powered by SmartCV