ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα, Ελλάδα | AVAXMMT012023 · Γενικά

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

·         Ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις

·         Εποπτεία και συντονισμός έργου

·         Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου 

·         Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

·         Απαιτούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών

·         Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ

·         Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

·         Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office

·         Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα

·         Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη

·         Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXMMT012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Powered by Worklife Recruit (ex SmartCV)