ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ

Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα, Ελλάδα | AVAXΥΔΤ012023 · Γενικά

 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

·      Συμμετοχή σε υδραυλικές εργασίες βάσει οδηγιών του τεχνίτη υδραυλικού

·      Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάεων

·      Χειρισμός υδραυλικών μηχανημάτων (πχ τροχός, κλπ)

·      Χρήση και γνώση υδραυλικών υλικών 

·      Βοηθητικές εργασίες για ολοκλήρωση υδραυλικών έργων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής

·         Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υδραυλικού

·         Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

·         Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΥΔΤ012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

 

Powered by SmartCV