ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα | AVAXPAYR23 · Λογιστήριο

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ΕΡΓΑΝΗ (έλεγχος, υποβολή, και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»)
 • Συλλογή και καταχώρηση στοιχείων απασχόλησης (παρουσιολόγια με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων αδειών))
 • Έκδοση μισθοδοσίας, αποστολή ΑΠΔ
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών τμήματος προσωπικού (Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, προσλήψεις, αποχωρήσεις, δανεισμού, απόσπασης εργαζομένων στο εξωτερικό, προγράμματα εργασίας, μεταβολές ωραρίων, κλπ.)
 • Διαχείριση αδειών και ασθενειών
 • Διαχείριση αρχείων εργαζομένων
 • Παρακολούθηση και αλλαγές στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ (κατεύθυνση λογιστική, HR, διοίκηση επιχειρήσεων)
 • Γνώση του προγράμματος Scan HRMS της Epsilonnet
 • Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»
 • Γνώση Η/Υ, Ms Office (Excel - Word - Outlook)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης χρόνου για την τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε Τμήμα Προσωπικού και εμπειρία σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο τουλάχιστον 3 ετών.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXPAYR23
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπόψη Κας Α.Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762,
E-mail: humres@avax.gr

website: www.avax.gr

Powered by SmartCV