ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα | AVAXPAYR24 · Λογιστήριο

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ:

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ΑΤΤΙΚΗ)

Αρμοδιότητες:

 • Συλλογή και καταχώρηση στοιχείων απασχόλησης (παρουσιολόγια με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων αδειών)
 • Διαχείριση αδειών και ασθενειών
 • Διαχείριση αρχείων εργαζομένων
 • Συμμετοχή στην διεκπεραίωση διαδικασιών Τμήματος Προσωπικού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ/ ΙΕΚ - κατεύθυνση διοίκηση επιχειρήσεων, HR, λογιστική)
 • Γνώση Η/Υ, Ms Office (Excel - Word - Outlook)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης χρόνου για την τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προϋπηρεσία σε Τμήμα Προσωπικού και εμπειρία σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, θα θεωρηθεί προτιμητέο προσόν.
 • Γνώση του προγράμματος Scan HRMS της Epsilonet

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

 

 

Powered by SmartCV