ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXPLΤΗ012023 · CISO

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

  • Συμμετοχή σε υδραυλικές εργασίες βάσει οδηγιών του τεχνίτη υδραυλικού
  • Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού (ΠΔ 112/2012)
  • Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάεων
  • Χειρισμός υδραυλικών μηχανημάτων (π.χ. τροχός, κλπ)
  • Χρήση και γνώση υδραυλικών υλικών 
  • Βοηθητικές εργασίες για ολοκλήρωση υδραυλικών έργων

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υδραυλικού
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Δίπλωμα οδήγησης

 

Powered by SmartCV