ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXDRTH012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ:

Οδηγούς

  • Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Powered by SmartCV