ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, Αθήνα, Ελλάδα | AVAXENGPRC0012022 · Γενικά

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

·         Procurement  Engineers

·         Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

·         Μηχανολόγους Μηχανικούς

·         Πολιτικούς Μηχανικούς

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·         Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ

·         Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

·         Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών κατά προτίμηση σε τμήμα προμηθειών.

·         Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Auto Cad, Office, ERP)

·         Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXENGPRC0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr,

 

Powered by SmartCV