Ελεγκτές Εγγράφων (Document Controller)

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXDCTH012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

Ελεγκτές Εγγράφων  (Document Controller)

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

·         Ελέγχει έγγραφα που σχετίζονται με την εταιρία και το έργο  

·         Ακολουθεί και βελτιώνει τις διαδικασίες ελέγχου των εγγράφων

·         Διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα πληρούν τα προαπαιτούμενα standards

·         Αρχειοθετεί τα έγγραφα σε φυσικά και ψηφιακά αρχεία

·         Εξετάζει και ενημερώνει τα τεχνικά έγγραφα (π.χ. εγχειρίδια και ροές εργασιών)

·         Συντάσσει ειδικές εκθέσεις για τα έργα

Απαιτούμενα Προσόντα:

·         Πτυχίο BSc Μηχανικού ή Διοίκησης Έργων ή σχετικού τομέα

·         Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Ελεγκτής Εγγράφων ή σε παρόμοιο ρόλο

·         Εξοικείωση με τη διαχείριση έργων

·         Πολύ καλή γνώση MS Office και MS Excel

·         Άριστη γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης εγγράφων (EDMS), ACONEX

·         Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτό και προφορικό λόγο)

·         Ικανότητα επεξεργασίας κειμένου

·         Οργανωτικές ικανότητες

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV