ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα, Ελλάδα | AVAXISOΜ012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ «Μετρό Γραμμή 4»

Αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση της εφαρμογής της πολιτικής και των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του έργου
 • Διατήρηση αρχείου αναφορών ποιότητας, στατιστικών αξιολογήσεων και σχετικών εγγράφων
 • Διασφάλιση τήρησης νομικών προτύπων
 • Διαχείριση θεμάτων Διασφάλισης Ποιότητας/ Ασφάλειας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Πανεπιστημίου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 5+ έτη για μηχανικούς και 6+ έτη για πτυχιούχους Πανεπιστημίου προϋπηρεσία σε ανάλογων καθηκόντων θέση
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
 • Καλή οργάνωση του χρόνου (multitasking)
 • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
 • Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV