ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXΗΛTH012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του έργου
 • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
 • Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις λιμένα και κτιρίων, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, συστήματα ενεργής πυροπροστασίας και ασφάλειας)
 • Συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων και ασφάλειας του έργου
 • Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του συνόλου των κτηριακών υποδομών κι εγκαταστάσεων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ στις παραπάνω ειδικότητες
 • Προϋπηρεσία τριών (3) ετών σε επιχειρήσεις όπως: εταιρείες συντήρησης εγκαταστάσεων, ξενοδοχεία, μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορικούς ή τουριστικούς λιμένες, αεροδρόμια, μεγάλα σκάφη αναψυχής
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα αξιολογηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Πελατοκεντρική συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα

 

Powered by Worklife Recruit (ex SmartCV)