ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα, Ελλάδα | AVAXΜΔ0012022 · Γενικά

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Θα πρέπει να πληροί  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής.
  • Προϋπηρεσία 3 ετών σε εταιρικό περιβάλλον και κεντρική μηχανογραφική υποδομή.
  • Εμπειρία σε Networking, (switching, routing, firewalling, VPNs).
  • Εμπειρία σε περιβάλλον Microsoft Windows Server Services & Technologies (AD, DHCP, DNS) και Linux (CentOS, Ubuntu).
  •  Εμπειρία σε Mailing Systems, Backup Systems and Virtualized environment.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΜΔ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Powered by SmartCV