ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα, Ελλάδα | AVAXΗΛΤΧ012023 · Γενικά

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

·         Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

·         Διεξαγωγή/ παράδοση τεχνικών επιμετρήσεων

·         Διασφάλιση ποιοτικού αποτελέσματος των εργασιών

·         Χειρισμός και συντήρηση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής

·         Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)

·         Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)

·         Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

·         Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛΤΧ012023

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Powered by SmartCV