Βοηθός Μηχανικού Διατήρησης Υγείας & Ασφαλείας

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXHSTH012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

Βοηθός Μηχανικού Διατήρησης Υγείας & Ασφαλείας

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

·         Κατάρτιση και έλεγχος Σχεδίων Ασφάλειας & Υγείας για τα Εργοτάξια

·         Κατάρτιση και έλεγχος Σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής

·         Διασφάλιση τήρησης των μέτρων Ασφάλειας & Υγείας στα εργοτάξια

·         Διασφάλιση ορθής διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής

·         Παρακολούθηση συστήματος διαχείρισης μέτρων Υγείας & Ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου

·         Εμπειρία σε συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού

·         Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών

·         Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint)

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία. 

 

Powered by SmartCV