ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟ

Αθήνα, Αθήνα, Ελλάδα | AVAXΗΥ0012022 · Γενικά

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Θα πρέπει να πληροί  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής
  • Προϋπηρεσία 3 ετών σε εταιρικό περιβάλλον και κεντρική δικτυακή υποδομή.
  • Γνώση τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Laptop, Printers, Δικτυακού εξοπλισμού).
  • Εμπειρία επίλυσης προβλημάτων σε Windows 7 / 8 / 10, hardware και software.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΥ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Powered by SmartCV