• Τεχνίτες Μηχανικοί Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων • Βοηθοί Τεχνίτης Μηχανικός Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων

Θεσσαλονίκη, Ν. Θεσσαλονίκης, Ελλάδα | AVAXΜΤΧΝ0012022WMΘ · Γενικά

 

  • ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Τεχνίτες Μηχανικοί Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων
  • Βοηθοί Τεχνίτης Μηχανικός Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων
  • ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

o    Γνώση στην επισκευή μηχανημάτων έργου

o    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΜΤΧΝ0012022WMΘ
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr,

Powered by SmartCV