• Ηλεκτρολόγους Οχημάτων Μηχανημάτων • Βοηθούς Ηλεκτρολόγους Οχημάτων Μηχανημάτων • Ηλεκτρολόγους ΜΤ & ΥΤ

Πτολεμαΐδα, Ν. Κοζάνης, Ελλάδα | AVAXΗΛ0012022WM · Γενικά

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ WEST MACEDONIA (ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

  • Ηλεκτρολόγους  Οχημάτων  Μηχανημάτων
  • Βοηθούς Ηλεκτρολόγους  Οχημάτων  Μηχανημάτων
  • Ηλεκτρολόγους ΜΤ & ΥΤ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
  • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-5 ετών σε τεχνικά  έργα/εργοτάξια.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες
  • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛ0012022WM
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr,

Powered by SmartCV