• ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ‘Η ΝΟΜΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αθήνα, Αθήνα, Ελλάδα | AVAXΔΗΜ0012022 · Γενικά

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ

·         ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ‘Η ΝΟΜΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·         Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (πολιτικού μηχανικού) ή Νομικού.

·         Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.

·         Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών με γνώσεις νομοθεσίας δημοσίων έργων και εμπειρία σε          διαγωνισμούς.

·         Άριστη γνώση Η/Υ & σχετικών προγραμμάτων.

·         Άριστη γνώση Αγγλικών.

·         2η γλώσσα με προτεραιότητα γαλλικά / ιταλικά / βουλγάρικα.

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΔΗΜ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπόψη Κας Α.Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr

website: www.avax.gr

 

 

Powered by SmartCV