ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Αμαλιάδα, Ν. Ηλείας, Ελλάδα | AVAXΜΗΛΕΙΑ0012022 · Γενικά

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·         Εμπειρία τουλάχιστον 2-5 έτη σε θέση Υπεύθυνου για θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.

·         Εμπειρία σε συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού.

·         Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου.

·         Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών.

·         Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint).

·         Εντοπιότητα (Ν. Ηλείας ή Ν. Αχαΐας)     

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Δεξιότητες:

·         Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες και κριτική αντίληψη για επίλυση προβλημάτων.

·         Δεξιότητες multitasking και διαχείρισης χρόνου.

·         Οργάνωση, Υπευθυνότητα, Εχεμύθεια.

·         Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Αρμοδιότητες:

·         Υπεύθυνος Μηχανικός Α&Υ επιτόπου σε Εργοστάσιο στο Ν. Ηλείας

·         Υπεύθυνος Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού Εργοστασίου στο Ν. Ηλείας

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε περιβάλλον εργασίας παραγωγικής διαδικασίας (Εργοστάσιο), με προοπτικές πολυετούς συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΜΗΛΕΙΑ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

EMAIL: aexarhou@avax.gr

Powered by SmartCV