ΛΙΠΑΝΤΕΣ

Βέροια, Ν. Ημαθίας, Ελλάδα | AVAXΛΠ0012022WMΒ · Γενικά

 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ WEST MACEDONIA (ΒΕΡΟΙΑ)

ΛΙΠΑΝΤΕΣ

  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδότησης, ηλεκτρολογικά, κλπ) ή σε έργα Φυσικού Αερίου, πετρελαϊκά.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΛΠ0012022WMΒ
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr,

Powered by SmartCV