Ελεγκτής Εγγράφων Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

Σπαρτη, Ν. Λακωνίας, Ελλάδα | AVAXDCSP012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Ελεγκτή Εγγράφων  (Document Controller) για την κατασκευή

του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

·        Ελέγχει έγγραφα που σχετίζονται με την εταιρία και το έργο  

·        Ακολουθεί και βελτιώνει τις διαδικασίες ελέγχου των εγγράφων

·        Διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα πληρούν τα προαπαιτούμενα standards

·        Αρχειοθετεί τα έγγραφα σε φυσικά και ψηφιακά αρχεία

·        Εξετάζει και ενημερώνει τα τεχνικά έγγραφα (π.χ. εγχειρίδια και ροές εργασιών)

·        Συντάσσει ειδικές εκθέσεις για τα έργα

Απαιτούμενα Προσόντα:

·        Πτυχίο BEng Μηχανικού ή Διοίκησης Έργων ή σχετικού τομέα

·        Εξοικείωση με τη διαχείριση έργων

·        Πολύ καλή γνώση MS Office και MS Excel

·        Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτό και προφορικό λόγο)

·        Ικανότητα επεξεργασίας κειμένου

·        Οργανωτικές ικανότητες

·        Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

·        Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

 

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV