ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXΕΡΤΗ012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

Αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός εργασιών σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τα σχέδια
 • Παραγωγή προγραμμάτων και παρακολούθηση παρουσιών του συνεργείου
 • Επίβλεψη και εκπαίδευση εργατών και τεχνιτών
 • Εξασφάλιση της τήρησης όλων των προφυλάξεων ασφαλείας και προτύπων ποιότητας
 • Επίβλεψη της χρήσης μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Αναφορά προόδου σε διευθυντές, μηχανικούς κτλ.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου ή δίπλωμα σε τεχνική εργασία (ηλεκτρολόγος, ξυλουργός κτλ.)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 5+ έτη ως εργοδηγός κατασκευαστικών έργων
 • Γνώση της κατασκευαστικής διαδικασίας, του εξοπλισμού και των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
 • Κατανόηση των ηλεκτρικών και υδραυλικών συστημάτων
 • Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων, διατάξεων και σχεδιαγραμμάτων
 • Εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και παροχής αναφορών
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV