Προγραμματισμός Έργου (Planner)

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXPLTH012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

Προγραμματισμός  Έργου (Planner)

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

·         Δημιουργία σχεδίων συστημάτων ελέγχου

·         Διαχείριση Ελέγχου Ποιότητας των διαδικασιών

·         Δημιουργία αναφορών και εκθέσεων προόδου

·         Επίλυση και αντιμετώπιση προβλημάτων 

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ

·         Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

·         Προϋπηρεσία 5+ ετών στον χρονικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση

       τεχνικών έργων και κτιριακών και υποδομής

·         Άριστη γνώση Primavera, MS Project

·         Καλή γνώση Tilos

·         Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV