ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | ΚΩΔ AVAXTH012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Κανονίζει συναντήσεις και προγραμματίζει
 • Διατηρεί τις εσωτερικές βάσεις δεδομένων
 • Υποβάλλει εκθέσεις δαπανών
 • Τηρεί τα αρχεία υπαλλήλων (φυσικά και ψηφιακά)
 • Διατηρεί σύστημα αρχειοθέτησης για δεδομένα πελατών και εξωτερικών συνεργατών
 • Διανέμει το εισερχόμενο και εξερχόμενο ταχυδρομείο
 • Ετοιμάζει τακτικές εκθέσεις και παρουσιάσεις Οργανώνει, αποθηκεύει και εκτυπώνει εταιρικά έγγραφα, ανάλογα με τις ανάγκες
 •  Απαντά και ανακατευθύνει τηλεφωνικές κλήσεις
 • Κανονίζει τα ταξίδια
 • Απαντάει σε ερωτήματα από διευθυντές και υπαλλήλους
 • Ενημερώνει τις πολιτικές γραφείου και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτές

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αλλού εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε διάφορες Διοικητικές υπηρεσίες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 • Απαραίτητη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Εμπειρία με εργαλεία διαχείρισης γραφείου (ειδικότερα λογισμικό MS Office)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια

 

Powered by SmartCV