ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXTOP012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

Τοπογράφο

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Τεχνικές μελέτες
 • Εσωτερικές αποτυπώσεις
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών και καταγραφή αναφορών
 • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
 • Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών
 • Τοπογραφικές μετρήσεις

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 5+ ετών σε εργασίες Ίδρυσης μέτρησης & συνόρθωσης οριζοντιογραφικών και Υψομετρικών δικτύων Ελέγχου υψηλής ακριβείας
 • Προϋπηρεσία σε έργα μετρό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ-AutoCAD, 3D
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXTOP012023
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Powered by Worklife Recruit (ex SmartCV)