Ηλεκτρολόγους Οχημάτων Μηχανημάτων • Βοηθούς Ηλεκτρολόγους Οχημάτων Μηχανημάτων • Ηλεκτρολόγους ΜΤ & ΥΤ

Βέροια, Ν. Ημαθίας, Ελλάδα | AVAXΗΛ0012022WMΒ · Αποθήκη
  • ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
  • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-5 ετών σε τεχνικά  έργα/εργοτάξια.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες
  • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV