ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΒΜ

Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα, Ελλάδα | Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΒΜ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ «Μετρό Γραμμή 4»

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος για τις εργασίες διάνοιξης της Σήραγγας ΤΒΜ και όλα τα άμεσα σχετιζόμενα θέματα
 • Διαχείριση εργοταξιακών εγκαταστάσεων, προσωπικού και logistics

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Πανεπιστημίου AEI/TEI
 • Εμπειρία εργασιών διάνοιξης ΤΒΜ 
 • Πολύ καλή γνώση AUTOCAD
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
 • Καλή οργάνωση του χρόνου (multitasking)
 • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
 • Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

 

Powered by SmartCV