Πολιτικό Μηχανικό

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXΗCIV012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Πολιτικό Μηχανικό

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και συντονισμός έργου
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου 
 • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει
 • Διαχείριση και παρακολούθηση έργων
 • Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
 • Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου και τακτοποίηση αρχείου έργου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad ) και MS, WORD, EXCEL
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV