ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα | AVAXERP012023 · Διεύθυνση Τεχνολογιών & Συστημάτων

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών του ERP, του MIS και workflow διαδικασιών
 • Συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων εφαρμογών
 • Παροχή υποστήριξης στους users σε θέματα χρήσης και λειτουργικότητας
 • Διαρκής ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες τεχνολογίες και τις τεχνικές εξελίξεις
 • Συμμετοχή στην αναβάθμιση των εργαλείων προγραμματισμού και των τεχνολογικών υποδομών της εταιρείας

Θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή σε παρόμοιο επιστημονικό πεδίο
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στην ανάπτυξη λογισμικού, με εμπειρία στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με ποικίλες επιχειρηματικές ομάδες
 • Καλή διαχείριση χρόνο - Multitasking
 • Γνώση SQL και εμπειρία σε βάσεις δεδομένων
 • Εμπειρία Προγραμματισμού σε πληροφορικά συστήματα
 • Oracle JD Edwards development tools

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV