• ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟ

Αθήνα, Αθήνα, Ελλάδα | AVAXΤΕΠ0012022 · Γενικά

 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ

·         ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

·         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·         Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

·         Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

·         Προϋπηρεσία 3+ ετών σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας  και Περιβαλλοντολόγου,

           αντίστοιχα,   σε   κατασκευαστικά έργα.

·         Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

·         Πολύ καλή γνώση Η/Υ.

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΤΕΠ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπόψη Κας Α.Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr

website: www.avax.gr

Powered by SmartCV