ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ

Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα, Ελλάδα | AVAXRE012023 · Γενικά

ΑΔΕΙΟΥΧΟ  ΨΥΚΤΙΚΟ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες: 

·         Συντήρηση και επιδιόρθωση των συστημάτων ψύξης-αερισμού στα κτίρια ή στις ομάδες κτιρίων στα οποία είναι υπεύθυνος, υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Συντήρησης

·         Συντήρηση των βασικών υποδομών του/των κτιρίου/ κτιρίων που είναι υπεύθυνος, υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Συντήρησης

·         Εκτέλεση μικρών έργων ψυκτικών εγκαταστάσεων

·         Έλεγχος της ορθής διαχείρισης αναλώσιμων και ανταλλακτικών

 

Απαραίτητα Προσόντα:  

·         Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής

·         Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυκτικού

·         Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

·         Πιστοποίηση Φθοριούχων Υγρών FGAS (θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)

·         Δίπλωμα οδήγησης

 

Powered by Worklife Recruit (ex SmartCV)