ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα, Ελλάδα | AVAXHS0123 · CISO

·         ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

·         Κατάρτιση και έλεγχος Σχεδίων Ασφάλειας & Υγείας για τα Εργοταξίου

·         Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας

·         Διασφάλιση τήρησης των μέτρων Ασφάλειας & Υγείας στα εργοτάξια

·         Διασφάλιση ορθής θεμάτων ασφάλειας  κατά τη διάρκεια κατασκευής

·         Παρακολούθηση συστήματος διαχείρισης μέτρων Υγείας & Ασφαλείας σε τεχνικά έργα

·         Ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους και μεριμνά ώστε να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση.

·         Να συμμετέχει στην κατάρτιση και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

·         Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο

 

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

·         Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

·         Προϋπηρεσία 5+ ετών σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου σε  

     κατασκευαστικά έργα ,κτιριακά και υποδομής.

·         Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

·         Πολύ καλή γνώση Η/Υ.

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV