ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΑΡΔΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ

Πειραιάς, Ν. Αττικής, Ελλάδα | AVAXHMAR012023 · Γενικά

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

                                              ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΑΡΔΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ

 

Ο νέος/α υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος/η για τα παρακάτω:

 

  • εποπτεία του συνόλου των λιμενικών υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων της Μαρίνας Αθηνών.
  • παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις λιμένα και κτιρίων, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, συστήματα ενεργής πυροπροστασίας και ασφάλειας ,)
  • συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων και ασφάλειας της μαρίνας
  • συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του συνόλου των κτηριακών υποδομών κι εγκαταστάσεων

 

Απαιτούμενες Δεξιότητες, Γνώσεις και Εμπειρία:

 

  • Πτυχίο από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ στις παραπάνω ειδικότητες
  • Προϋπηρεσία τριών (3) ετών σε επιχειρήσεις όπως: εταιρείες συντήρησης εγκαταστάσεων, ξενοδοχεία, μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορικούς ή τουριστικούς λιμένες, αεροδρόμια, μεγάλα σκάφη αναψυχής.
  • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
  • Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα αξιολογηθεί ως επιπλέον προσόν
  • Πελατο κεντρική συμπεριφορά
  • Ομαδικό πνεύμα

 

Να επισημάνουμε ότι η θέση εργασίας περιλαμβάνει εβδομαδιαίο κυλιόμενο ωράριο.

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXHMAR012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762,
E-mail: hrcv@avax.gr

Powered by SmartCV