Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXΗΜΜΜ012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

·         Ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις

·         Εποπτεία και συντονισμός έργου

·         Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου 

·         Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ, ΤΕΙ (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανολόγου Μηχανικού)

·         Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

·         Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Auto Cad, Office)

·         Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV