ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXSKTH012023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

Αποθηκάριο

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

·         Διαχείριση και έλεγχος της αποθήκης

·         Παραλαβή εμπορευμάτων και τακτοποίηση στην αποθήκη

·         Απογραφή αποθήκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα

·         Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαιτούμενα Προσόντα:

·         Απολυτήριο λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ (ιδανικά με κατεύθυνση Logistics)

·         Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ

·         Καλή γνώση διαχείρισης αποθεμάτων

·         Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα

·         Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

·         Δυνατότητα χρήσης παλετοφόρων

·         Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Powered by SmartCV