Τμήμα Μισθοδοσίας για Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ

Σπαρτη, Ν. Λακωνίας, Ελλάδα | AVAXPAYRSP24 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ: ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρμοδιότητες:

 • Διεκπεραίωση διαδικασιών τμήματος προσωπικού στο εργοτάξιο (Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, προσλήψεις, αποχωρήσεις, προγράμματα εργασίας, μεταβολές ωραρίων, κλπ.)
 • Συλλογή και καταχώρηση στοιχείων απασχόλησης (παρουσιολόγια με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων αδειών)
 • Διαχείριση αδειών και ασθενειών
 • Διαχείριση αρχείων εργαζομένων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ (κατεύθυνση λογιστική, HR, διοίκηση επιχειρήσεων)
 • Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Γνώση Η/Υ, Ms Office (Excel - Word - Outlook)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης χρόνου για την τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προϋπηρεσία σε Τμήμα Προσωπικού και εμπειρία σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Powered by SmartCV