ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

Αθήνα, Αθήνα, Ελλάδα | ΚΩΔ AVAXΗΛΥΔΡ0012021 · Γενικά

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

·            Ηλεκτροτεχνίτες και Ηλεκτρολόγους ΤΕ

·            Υδραυλικούς

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ø  Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)

Ø  Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)

Ø  Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού (ΠΔ 112/2012)

Ø  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-5 ετών σε έργα συντήρησης και τεχνικά  

    έργα/εργοτάξια.

Ø  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα


ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛΥΔΡ0012021
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr,

Powered by SmartCV