Αναλυτής Εφαρμογών Λογιστικής

Θεσσαλονίκη, Ν. Θεσσαλονίκης, Ελλάδα | Consultants REMOTE

O όμιλος Epsilon Net Α.Ε., ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένος με 8 Εθνικά και 3 Ευρωπαϊκά βραβεία ως Best Workplace αναζητά Αναλυτή Εφαρμογών Λογιστικής.

 

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στην ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Συμβολή στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων
 • Σχεδιασμός και καταγραφή προδιαγραφών υλοποίησης νέων λειτουργιών
 • Ανάλυση νέων προϊοντικών αναγκών, σχεδιασμός προτάσεων υλοποίησης και αντίστοιχος έλεγχος καλής λειτουργίας, πριν την παράδοση λειτουργικότητας στους πελάτες
 • Έλεγχος και επικύρωση απαιτήσεων για την διάθεση των νέων εκδόσεων
 • Παραμετροποίηση των εφαρμογών βάσει νέων αναγκών

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • 2 - 3 έτη εργασιακή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση/λογιστικό γραφείο
 • Άριστη Γνώση Λογιστικής & Φορολογίας
 • Πολύ καλή γνώση βάσεων δεδομένων
 • Επιθυμητή γνώση ή εργασιακή εμπειρία των εφαρμογών λογιστικής της Epsilon Net  
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

 

Παροχές:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Δωρεάν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Epsilon Training και Epsilon College
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας
Powered by SmartCV