Αναλυτής Web Εφαρμογών

Θεσσαλονίκη, Ν. Θεσσαλονίκης, Ελλάδα | Consultants

O όμιλος Epsilon Net Α.Ε., ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένος με 8 Εθνικά και 3 Ευρωπαϊκά βραβεία ως Best Workplace αναζητά Αναλυτή Web Εφαρμογών.

 

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στην ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Συμβολή στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων
 • Σχεδιασμός και καταγραφή προδιαγραφών υλοποίησης νέων λειτουργιών
 • Ανάλυση νέων προϊοντικών αναγκών, σχεδιασμός προτάσεων υλοποίησης και αντίστοιχος έλεγχος καλής λειτουργίας, πριν την παράδοση λειτουργικότητας στους πελάτες
 • Έλεγχος και επικύρωση απαιτήσεων για την διάθεση των νέων εκδόσεων
 • Παραμετροποίηση των εφαρμογών βάσει νέων αναγκών

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής
 •  2 - 3 έτη εργασιακή προϋπηρεσία
 • Γνώση HTML & CSS
 • Γνώση SQL
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό web layouts και λειτουργικών εμπειριών χρήσης  (UI/UX)
 • Εμπειρία στον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση εφαρμογών
 • Επιθυμητή εμπειρία στη δημιουργία Mock-ups και προτύπων καθώς και σε SEO εφαρμογές

 

Παροχές:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Συνεχείς Εκπαιδεύσεις
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Δωρεάν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Epsilon Training και Epsilon College
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας
Powered by SmartCV