Σύμβουλος WMS

Αθήνα, Αθήνα, Ελλάδα | Consultants

O όμιλος Epsilon Net Α.Ε., ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένος με 8 Εθνικά και 3 Ευρωπαϊκά βραβεία ως Best Workplace, αναζητά για τη στελέχωση του Supply Chain Management τμήματος, Σύμβουλο Υλοποίησης Εφαρμογών WMS που θα ασχοληθεί με την Υλοποίηση Εφαρμογών Λογισμικού σε πελάτες, στον τομέα της Διαχείρισης Αποθήκης (Warehouse Management Systems - WMS).

 

Αρμοδιότητες:

-        Διαχείριση και παρακολούθηση έργων

-        Αναγνώριση, ανάλυση και καταγραφή των απαραίτητων διαδικασιών logistics και γενικότερα λειτουργίας του πελάτη – έργου

-        Ανάλυση και διαχείριση χωροταξικής απεικόνισης / κωδικοποίησης

-        Συγκέντρωση της ανάλυσης και συγγραφή του FRD (Functional Requirements Document)

-        Υλοποίηση και παραμετροποίηση της εφαρμογής. Σχεδιασμός και υλοποίηση των εξειδικευμένων αλγορίθμων της εφαρμογής που εξυπηρετούν διαδικασίες stock control & δέσμευσης αποθεμάτων, προτάσεις θέσεων αποθήκευσης σε συγκεκριμένες διαδικασίες, εκτέλεση πλάνων αναπλήρωσης και ανατροφοδοσίας

-        Υλοποίηση και παραμετροποίηση περιφερειακών συσκευών χρήσης στην λειτουργία του πελάτη (PDAs, barcode printers). Αξιοποίηση Τεχνολογίας Barcode και Ασύρματης Επικοινωνίας (RF)

-        Σχεδιασμός και υλοποίηση προσαρμοσμένων εκτυπωτικών (reports, ετικέτες)

-        Σχεδιασμός και υλοποίηση BI, KPIs και εν γένει logistics information management

-        Yλοποίηση interfaces επικοινωνίας με άλλα συστήματα (ERPs, Αποθετών κλπ.) με τεχνολογίες όπως EDI, XML, Web Services

-        Εφαρμογή προσαρμοσμένης παραμετροποίησης, όπου αυτό απαιτείται

-        Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και παράδοσης εκπαιδεύσεων, UATs και υποστήριξης του go live του έργου.

-        Προετοιμασία και παράδοση manuals διαδικασιών λειτουργίας

-        Προετοιμασία και υποστήριξη διαδικασιών φυσικής απογραφής αποθηκών

-        Καταγραφή και υλοποίηση διαδικασιών τιμολόγησης υπηρεσιών προς αποθέτες για 3PL έργα

 

Απαραίτητα Προσόντα:

-        Πτυχίο οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ή Logistics 

-        Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

-        Εμπειρία σε λειτουργία και υλοποίηση έργων WMS

-        Γνώση και εμπειρία λειτουργιών και ροών Logistics, παραγωγής και μεταφοράς

-        Γνώση SQL και λειτουργίας βάσεων δεδομένων (RDBMS)

-        Ικανότητα διαχείρισης διαγνωστικών εργαλείων (π.χ. Profiler) και εφαρμογή βασικών λειτουργιών                   performance monitoring and planning

-        Άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία

 

Επιθυμητά Προσόντα:

-        Γνώση scripting ή PL/SQL και Java Script θα θεωρηθούν προσόν

-        Μεγάλη εξοικείωση με θέματα που άπτονται στην πληροφορική 

 

Παροχές:

-       Άριστο εργασιακό περιβάλλον

-       Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

-       Ιδιωτική ασφάλιση

-       Συνεχείς εκπαιδεύσεις

-       Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

-       Δωρεάν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Epsilon Training και Epsilon College

-       Υβριδικό μοντέλο εργασίας

Powered by SmartCV