Сервизен Техник / Механик (гр. Варна и обл. Варна)

Varna, Varna, Bulgaria | Service

Ние сме Сигма България АД- член на Saracakis Group of Companies. Вдъхновяващата ни история започва преди 99 години. За нас е чест да сме една от водещите марки в нашата индустрия в България, Гърция, Румъния и Кипър. Горди сме, че сме надеждни партньори и изключителен вносител на VOLVO (строителна техника), TEREX FINLAY (трошачни и пресевни системи), KAESER (мобилни компресори), CLUB CAR (електрически колички) и други.

Търсим ориентиран в детайлите и сроковете Сервизен Техник / Механик за гр. Варна и обл. Варна.

Вашите отговорности:

- Сервиз, ремонт и поддръжка на строителна техника

- Осигурявате необходимата документация (протоколи) и изпълнявате необходимите действия изцяло и своевременно

- Пътувате из страната в случай, че се изисква в ежедневната Ви работа

- Гарантирате, че процедурите и указанията за безопасност на оборудването на Volvo Construction Equipment се спазват по всяко време

Изисквания:

- Подходящо техническо образование - ще бъде считано за предимство

- Добри познания по английски език - ще бъде считано за предимство

- Компютърна грамотност

- Свидетелство за управление на МПС

Ние предлагаме:

- Конкурентна заплата

- Служебен автомобил

- Телефон и лаптоп

- Допълнителна медицинска застраховка

- Всички необходими работни инструменти и работно облекло за всеки сезон

- Ежегодни обучения във фабрики на VOLVO Construction Equipment в чужбина

- Възможности за развитие в Сигма България АД

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си- за предпочитане на английски език, но не задължително. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.

Сигма България АД е работодател, който предлага равни възможности на всички кандидати, независимо от раса, цвят на кожата, религия, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, национален произход, увреждане или статут на ветеран.

Powered by SmartCV